Ένας «Αμερικανός μορτάκος» ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας