Ένα σπάνιο τεκμήριο για την ιστορία της “Δόξας” Δράμας, από τη συλλογή του συλλέκτη Φώτη Μπέγγα, Αικατερίνη Θ. Κουτουξιάδου