Αθανάσιος Κάζης, «Αναπαραστάσεις γεγονότων της αρχαιότητας κατά τους Πανθρακικούς Αγώνες του 1938»