Αθανάσιος Κάζης, «Το αεροδρόμιο της Δράμας 1916-1942»