Αικατερίνη Θ. Κουτουξιάδου, «Ευεργέτες κι ευεργεσίες στο χώρο της παιδείας στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή της (1870-1922)»