Αικατερίνη Θ. Κουτουξιάδου, «Η ευεργετική συμβολή καπνεμπόρων και καπνεργατών στη συγκρότηση της εκπαιδευτικής ή άλλης υποδομής της ευρύτερης περιοχής του σαντζακίου Δράμας τα τέλη του 19ου εώς τις αρχές του 20ού αιώνα»