Αικατερίνη Κουτουξιάδου, «Η ευεργετική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Βασιλείου Μελά και η συμβολή του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου στην ανέγερση των Εκπαιδευτηρίων Δράμας»