Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, «Πώς η πυρπόληση του μεγάρου του Δράμαλη στη Δράμα πυροδότησε τις εξελίξεις που οδήγησαν στην έναρξη της Επανάστασης του 1821»