Από την Κωνσταντινούπολη, πρόσφυγες στο ύπαιθρο της Δράμας… Από νοικοκυραίοι, υπαιθρόβιοι