Από την οθωμανική στην προσφυγική Δράμα
Μια διαφορετική εικόνα της πόλης στη φάση της μετάβασης