Βασίλης Άτσαλος, «Η ίδρυση του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας και τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του»