Βασίλης Μεσσής, «Οι εκκλησίες της Δράμας ως ιστορικά γεγονότα, φορείς αξιών και ζώντες οργανισμοί»