Βασίλης Μεσσής, «Τρουλλαίοι μεταβυζαντινοί ναοί του Νομού Δράμας»