Βασίλης Τσιαμπούσης, «Κυριάκος Συφιλτζόγλου, Σπίτι Παιδιού (εκδ. Αντίποδες 2019)»