Βασίλης Τσιαμπούσης, «Μια αγκαλιά κόκκινα τριαντάφυλλα»