Βλάσης Βλασίδης, Δήμητρα Πατρωνίδου, «Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (1916-1918). Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από τα βουλγαρικά στρατιωτικά αρχεία»