Γεωργία Μπακάλη – Δημήτρης Σφακιανάκης, «Νέα Κρώμνη Δράμας, ένας πρότυπος προσφυγικός συνοικισμός»