Γεωργία Μπακάλη, «Η Δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή (1916-1918) στη Δράμα και η αποδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου»

Γεωργία Μπακάλη, « Η Δεύτερη Βουλγαρική κατοχή (1916 -1918) στη Δράμα και η αποδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου», τ.11, σελ. 80.