Γεωργία Μπακάλη, «Οι απαρχές του ποδοσφαίρου στη Δράμα: Η “Δόξα”, η “Ελπίς” και ο κόσμος τους»