Γεωργία Μπακάλη, «Οι απόκληροι της Δράμας. Στιγμιότυπα της ζωής τους μέσα από έρευνες του Θάρρους (1927-1929)»