Γεωργία Μπακάλη, «Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στη Δράμα και την περιοχή της»