Γεωργία Mπακάλη – Δημήτρης Σφακιανάκης, «Yπόμνημα των εκ Βουλγαρίας επανακαμψάντων ομήρων υπαλλήλων Ανατ. Μακεδονίας»