Γεωργία Mπακάλη, «Η καπνεργάτρια στη Δράμα του Μεσοπολέμου. Η mater dolorosa του καπνού»