Γιάννης Γκλαβίνας, «Η στάση του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής (1916-1918) και η αντίδραση της ελληνικής διοίκησης μετά τον Σεπτέμβριο του 1918»