Γιάννης Γκλαβίνας, «Οι μουσουλμάνοι της Δράμας (1913-1924): πληθυσμιακά δεδομένα, κοινωνική διαστρωμάτωση, εκλογική συμπεριφορά και κοινοτική οργάνωση»