Γιώργος Καλτσίδης, «2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου CanKaya (Άγκυρα)»