Γιώργος Κουτζακιώτης, «Leon Villette, ένας Γάλλος τσιφλικάς στον κάμπο της Δράμας»