Γεωργία Μπακάλη, «Επιδημίες, Πρόσφυγες και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας, “…λοιμός έχθιστος…” στη Δράμα του Μεσοπολέμου»