Δήμητρα Πατρωνίδου, «Η οργάνωση από τις βουλγαρικές αρχές κατοχής του σχολικού δικτύου στον Νομό Δράμας κατά τη σχολική χρονιά 1941-1942»