Δήμητρα Πατρωνίδου, «Mια “ανάγνωση” της 2ης έκδοσης του λευκώματος του Θανάση Κάζη: Δράμα. Εικόνες και μνήμες της παλιάς πόλης». Δράμα 2014, εκδ. ΔΕΚΠΟΤΑ, σσ. 187.»