Δημήτρης Μακρίδης, «Οι καμπές των δρόμων είναι περάσματα…»