Δημήτρης Πασχαλίδης, «Γεώργιος Σωτηριάδης: μια απίστευτη ιστορία της Κατοχής»