Δημήτρης Πασχαλίδης, «Η Δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (1916 -1918)»