Δημήτρης Πασχαλίδης, «Η περίοδος της σφαγής του Δοξάτου (1913) στον Κώδικα της Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας και άλλες πηγές»