Δημήτρης Πασχαλίδης, «Oμιλία του Δημήτρη Πασχαλίδη για τη 2η Bουλγαρική Kατοχή (1916 έως 1918)»