Δ. Καϊτατζή Χουλιούμη, «Πολύνα Γ. Μπανά, Η καταφανής εξωστρέφεια των φωνηέντων, εκδ. Σαιξπηρικόν, 2017, σ. 50»