Ελένη Μερκενίδου, «Φαντασία και παράσταση στην αρχαία ελληνική σκέψη»