Ευάγγελος Καρσανίδης, «Η κατάσταση της εκπαίδευσης το 1906 στη Δράμα. Μια ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου»