Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Παγκόσμιος πόλεμος, περιφερειακές πραγματικότητες και τοπικότητα. Επιστήμονες ενώπιον πολλαπλών πιέσεων»