Θωμάς Πέννας, «Η έκθεση του Γκαίτε Τζοβαρόπουλου (06 και 08. 11.1918) με σημαντικές πληροφορίες από την αιχμαλωσία του στη Βουλγαρία το 1917-1918»