Θ. Χατζηαναστασίου, «Μπόργιανη (κυρ-Κώστας Βιδενμάγιερ)»