Ιορδάνα Χατζηισαάκ, «Δημογραφική και εκπαιδευτική κατάσταση του Νομού Δράμας, μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, με βάση έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας»