Ιορδάνα Χατζηισαάκ, «Τα νεότερα από την πένα των εφόρων και επιμελητών για την ιστορία των μνημείων στην Ανατολική Μακεδονία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»