Γρηγόρης Μαρτίνης, «Ιστορία των Ηπειρωτών του Νομού-Δράμας»