Καλλιόπη Εξάρχου, «Εγχειρίδιο γραφής ή η ένσαρκη νοσταλγία»