Κοραλλία Παπαϊωάννου, «Η αποκατάσταση του τεμένους της οδού Άρμεν»