Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, «Το Κονάκι του Μαχμούτ Βέη στη Δράμα»