Κ. Τρακοσοπούλου-Τζήμου – Ε. Τικταπανίδου, «Η ιστορική Βίλα Φραντζή (Εξάρχου) στη Δράμα.
Μια υποβαθμισμένη αστική βίλα και οι ανολοκλήρωτες προσπάθειες για την αποκατάστασή της»