Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, «Τα εβραϊκά κοινοτικά ιδρύματα της Δράμας»