Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, «Το ελληνικό Ινστιτούτο Καπνού στη Δράμα»